piątek, 1 września 2017

Śmiech kontemplacji

Słowo rozmyślanie nie jest używane jednolicie w środku literaturze chrześcijańskiej. Może zwać owo samo, co medytacja lub medytacja oraz ma na myśli w owym czasie medytowanie o czymś. Tutaj słowa rozpamiętywanie używamy wyłącznie na oznaczenie chrześcijańskiej bezprzedmiotowej formy modlitwy. Nie chodzi przenigdy o medytowanie ponad jakąś treścią. Jest owo dość postać doświadczenia w oddali aktywnymi siłami naszej potocznej świadomości. Słowo "kontemplacja" pochodzi spośród łaciny. "Contemplari" znaczy "widzieć". tutaj. Celem jest przeczucie w środku siebie samego, widzenie tego, co boskie wewnątrz nas zaś stworzeniu wewnątrz postaci uwewnętrznienia lub doświadczenia w dodatku naszymi intelektualnymi możliwościami. Kontemplacja jest właściwie stanem doznawania aniżeli stanem aktywnego działania. Tego stanu negacja logiczna jest dozwolone wyszkolić, lecz na odwrót wzbudzić. Dlatego osoby praktykujące kontemplację, chociaż na początku, potrzebują duchowo doświadczonego człowieka, który je poprowadzi, natomiast odkąd którego iskierka przypadkiem przeskoczyć, ażeby do wnętrza uczniu, do wnętrza uczennicy rozpalić się ten sam jeden ogień. Zadatki aż do tego są wrodzone każdemu człowiekowi. W kontemplacji jest dozwolone wyróżnić cztery fazy:1. Modlitwa jako rozwiązanie aż do kontemplacji. 2. Doznanie własnego bycia - modlitwa spokoju. 3. Doświadczenie oświecenia. 4. Wcielenie doświadczenia oświecenia.Pierwsze dubel fazy dadzą się osiągnąć poprzez każdego człowieka zdrowego fizycznie tudzież psychicznie. Prowadzą one aż do stanu wielkiego spokoju plus głębokiego pokoju. W religijnym obszarze nazywa się ten forma "modlitwą spokoju". Jako proste egzystencja w środku obecności Boga. Jest to kibić kontemplacji. Człowiek patrzy w swoje własne bycie. Doświadcza w ten rodzaj Boga bliżej i głębiej niż poniżej modlitwie ustnej czy też rozważającej. "Modlitwa spokoju" wpływa zazwyczaj twardo na osobowość. Jednakże negacja logiczna chodzi w tym miejscu wciąż o mistyczny kondycja we właściwym sensie. Ten pojawia się tylko do wnętrza fazie trzeciej plus czwartej. Mistyczny liczebność przydarza się człowiekowi: negacja logiczna jest dozwolone go wywołać aktem woli, wszelako przed chwilą upichcić na skroś ćwiczenie modlitwy. Ten, komu dane jest wkroczyć do tej przestrzeni, ten na nowo doświadcza, co owo znaczy, kochać Boga ze wszystkich sił. Bóg samodzielnie daje takiemu człowiekowi nowe siły, z wykorzystaniem którym prawdopodobnie on miłować Boga. W praktyce te kwartet kroki nie występują osobno, przeciwnie krzyżują się natomiast zachodzą na siebie.Wspinając się coraz to wyżej w środku swych duchowych pragnieniach, gość odkrywa kontemplację jako realia negacja logiczna lecz możliwą dla siebie, jednakowoż tudzież sobie zadaną. Pragnąc odpowiedzieć na taki typ łaski szuka sposobów pogłębienia swej modlitewnej formacji, oraz stylu życia, który by odpowiadał wewnętrznym natchnieniom.W historii myśli kontemplacyjnej stawiano sobie badanie, na w jakim stopniu człek o własnych siłach, przypadkiem wyprzedzić bramę kontemplacji. Mówiono o tzw. kontemplacji nabytej, wewnątrz odróżnieniu od czasu wlanej. Tę pierwszą wolno by nazwać modlitwą prostego spojrzenia, lub też modlitwą głębokiego milczenia, gdzie pokoju dostępują nie ledwo psychologiczne, tymczasem tudzież głębsze warstwy bytu. Główną rolę odgrywa miłosna wiara. W niej iluminowany umysłowość mocą Ducha Świętego zaczyna głębiej czaić rzeczywistość. Jak stwierdza Gaudium et spes: Dzięki darowi Ducha Świętego dochodzi człowiek przy użyciu wiarę do kontemplacji dodatkowo pojmowania tajemnicy planu Bożego (GS 15). Kontemplacja wyraża niezwykłe, nieustanne życie myślą plus sercem niedaleko Bogu (por. PC 5), między Jego tajemnic, przede wszystkim odnośnie do człowieka. Początkiem kontemplacji są oczy zwrócone na Boga, jedynie na Boga. Pośród wielu miłosnych poznań dokonuje się prolegomena do wnętrza nową duchową topografię.Pośród niej rozkwita przepaść serca w gorącym spojrzeniu, czystym, pełnym ufności, zwróconym ku Ojcu w środku niebiosach. Aby wprowadzić się w środku dziedzinę kontemplacji, w środku niezwykłą nocna pora kontemplacji powinno się zilustrować klasyczny napis św. Jana odkąd Krzyża:Orygenes wewnątrz Contra Celsum pisze: Zamknijcie wasze zmysły, wznieście pojęcie waszego ducha tudzież oddalając się odkąd ciała, otwórzcie oczy waszego ducha – owo niepowtarzalny procedura, iżby doświadczać Boga.Św. Jan od czasu Krzyża: Dusza powinna lecz wciąż spośród miłości spozierać na Boga… żyć niewzruszenie z miłosną uwagą, a prostą a szczerą podczas gdy ten, który otwiera oczy spośród myślą o miłości (ŻPM 3,33). Kontemplacja w swej istocie wiąże się spośród otwieraniem oczu z miłości. Mieć zakochane oczy. tzn. uznać ofiarowaną czułość tudzież odparować kochając. Dlatego rozciąga się białogłowa na życie. Być zdolnym do kontemplacji znaczy odnaleźć, iż jestem miłowany, że jest Ktoś, jaki tęskni. 2. Kontemplacja lectio divinaBenedyktyńska ceremoniał kontemplacyjna lectio divina przekazana została w środku formie listu o. Guigo Kartuza do brata Gerwazego. Guigo II (zm. coś koło tego 1193 roku) wstąpił aż do zakonu do wnętrza Grande Chartreuse, którego został wieloletnim generałem, wszak wewnątrz końcu poświęcił się wyłącznie kontemplacji tudzież pokucie. W korona drzewa zawarł klasyczne pouczenia kształtujące mrowie pokoleń monastycznych: Gdy pewnego dnia, zajęty pracą ręczną zacząłem medytować o ćwiczeniu się człowieka duchowego, gwałtownie duszy rozmyślającej ukazały się kwartet stopnie duchowe, natomiast mianowicie: czytanie, rozmyślanie, modlitwa również kontemplacja. […] Czytanie (lectio) jest zatem pracowitym rozważaniem Pism z wielką uwagą. Rozmyślanie (meditatio) jest gorliwym działaniem umysłu, szukającego - drogą własnego rozumowania - poznania ukrytej prawdy. Modlitwa (oratio) jest pobożnym wysiłkiem serca, mającym na celu oddalenie złych rzeczy natomiast osiągnięcie dobrych. Kontemplacja (contemplatio) jest uniesieniem w odniesieniu do Bogu trwożliwego umysłu, kosztującego radości słodyczy wiecznej.Właściwości czterech stopniOkreśliwszy tym samym wprzódy czwórka stopnie, pozostaje nam wizytować ich właściwości. Czytanie zatem szuka słodkości błogosławionego życia, rozmyślanie znajduje j ą, pacierz prosi o więcej, rozważanie smakuje . Stąd tudzież sam Pan mówi: Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, oraz otworzą wam. Szukajcie przez oczytanie, oraz znajdziecie poprzez rozmyślanie; kołaczcie na modlitwie, i będzie wam otworzone wewnątrz kontemplacji. Czytanie niejako podaje aż do ust idealny dary nieba, rozmyślanie rozgniata go oraz przeżuwa, modlitwa wydobywa gust, deliberacja zaś jest samą słodyczą, która raduje tudzież nasyca. Czytanie dotyka nieomalże przeciwnie powierzchni, rozmyślanie przenika głębiej, pacierz jest prośbą pełną pragnienia, kontemplacja - radością otrzymanej słodyczy.[…]RozmyślanieUważne z tej przyczyny rozmyślanie, postępując na przedzie nie pozostaje na pozornie, nie tkwi na powierzchni, głębiej posuwa stopę. Przenika wewnętrzne sprawy, przeszukuje każdą spośród osobna. Pilnie rozważa, że Jezus negacja logiczna powiedział: błogosławieni czystego ciała, tymczasem serca. Bo negacja logiczna koniec mieć ręce czyste odkąd złych uczynków, pod warunkiem podobnie umysłu nie obmyjemy ze zdrożnych rozważań. Potwierdza owo respekt proroka, mówiącego: Któż wstąpi na górę Pana albo który stanie do wnętrza Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych oraz czystego serca. Jak z zapałem musiał debatować tę cnota serca ten prorok, jak tylko modląc się mówił: Serce czyste stwórz we mnie, Boże zaś ponadto: Jeżeli znalazłbym nieprawość wewnątrz mym sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. Dusza w związku z tym rozmyśla o tym, gdy ogromnie troszczył się o tę niewinność beatyfikowany Hiob, który mówił: Zawarłem sojusz spośród moimi oczami, by nawet negacja logiczna zajrzeć na pannę. Oto na sposób ogromnie strzegł się mężczyzna sakralny, który zamykał swoje oczy, by nie obserwować na bezwartościowość, aby niebacznie negacja logiczna ujrzeć tego, czego - zachęcony - mógłby pożądać. […] Dusza, zapalona takimi pochodniami, takimi rozbudzona pragnieniami, rozbiwszy flakonik alabastrowego olejku, zaczyna wyczuwać jego słodkość - wciąż nie smakiem, aliści poniekąd powonieniem. I myśli, podczas gdy słodko byłoby weryfikować tej czystości, o której za sprawą rozmyślaniu wie, jak nadzwyczaj jest miłą. Lecz cóż uczyni? Płonie pragnieniem posiadania, i negacja logiczna widzi wewnątrz sobie sposobu, w jaki sposób mogłaby ją posiąść: im więcej szuka, tym więcej pragnie. Gdy mnoży rozmyślania, pomnaża zaś rozpacz, ponieważ pragnąc słodyczy czystości serca, nie przypuszczalnie jej posmakować. Albowiem ten, który czyta bądź rozmyśla, nie być może zauważać owej słodyczy, jeśli nie będzie mu owo dane spośród górska kraina […]ModlitwaDusza zatem widząc, iż sama z siebie negacja logiczna przypuszczalnie dojść do upragnionych słodyczy poznania tudzież doświadczenia także iż im bardziej zstępuje wewnątrz ćwok serca, tym z większym natężeniem raduje się Bóg, upokarza się plus ucieka się aż do modlitwy, mówiąc: Panie, który ukazujesz się ledwie ludziom czystego serca, oto wskroś czytanie i rozmyślanie badałam, w charakterze mogłabym posiąść prawdziwą nieskazitelność, abym zbyt jej pośrednictwem mogła dogłębnie albo przynajmniej do wnętrza małej części zrozumieć Ciebie. Szukałam Twego oblicza, Panie, oblicza Twego poszukiwałam. Długo rozważałam w mym sercu, aż rozgorzał w środku poprzednio żar i żądza, by bardziej Cię poznać. Dajesz mi się uchwycić sens, podczas gdy łamiesz na rzecz mnie bochenek Pisma Świętego, a im z większym natężeniem Cię poznaję, tym w wyższym stopniu wydedukować Cię pragnę, natychmiast nie powierzchownie, podług litery, na owo samo za pośrednictwem doświadczenie.[…] Kontemplacja Tymi natomiast podobnymi słowami, pełnymi ognia, psyche rozpala swoje żądza, okazuje swoje uczucie. Tymi śpiewami przywołuje Oblubieńca. Pan zaś, którego oczy patrzą na sprawiedliwych, oraz uszy Jego otwarte są na ich prośby, nie czeka co więcej aż skończą się te błagania, acz przerywając tok modlitwy z nagła się ukazuje dodatkowo z nagła wybiega wbrew spragnionej duszy oraz rozlewając rosę niebiańskiej słodyczy, namaszczając najlepszym olejkiem, ożywia ją zmęczoną, pragnącą - nasyca, wysuszoną orzeźwia dodatkowo sprawia, wewnątrz przedziwny strategia umacniając, ożywiając, upajając zaś otrzeźwiając, iż zapomniawszy o rzeczach ziemskich, pamięta płeć słaba owszem o Nim. I też jak na przykład cielesne żądze zwyciężają duszę no nadzwyczaj, że porzuca płeć piękna wszelkie zwyczaj rozumu, oraz człek staje się jak gdyby w dobrym stanie materialny, właśnie też wskutek tej niebieskiej kontemplacji wszelkie poruszenia cielesne właśnie są pochłaniane plus opanowywane przy użyciu duszę, że mięso natychmiast wewnątrz niczym się jej negacja logiczna sprzeciwia także człek staje się prawie że identyczny duchowy. 3. Kształtowanie ognika miłościŚw. Bonawentura (Giovanni Fidanza, 1217-1274), na przestrzeni studiów do wnętrza Paryżu wewnątrz 1243 związał się z zakonem franciszkańskim. Po dwudziestu latach uprawiania teologii, został wybrany na generała; kolejny purpurat a arcypasterz Albano. Rozwijając tajemnicę duchowego wzrostu w środku Rozmowie spośród samym sobą o czterech rodzajach modlitwy myślnej, Doktor Kościoła zakreśla kierunki krzyża:Przedmiotem pobożnego duchowego ćwiczenia mają być rzeczy wewnętrzne dodatkowo zewnętrzne, głębokie także wysokie.Po pierwsze, psyche pobożna powinna w poprzek trening duchowe sprowadzić promień kontemplacji na swoje wnętrze, żeby widzieć, wzorem jest ukształtowana poprzez naturę, zniekształcona na wskroś grzech, naprawiona wskroś łaskę.Po drugie, powinna wycelować promień kontemplacji na rzeczy zewnętrzne, żeby odgadnąć, jakim sposobem niestałe jest ziemskie przepych, jako niewiadoma ziemska hardość zaś jak żałosna ziemska wielkość.Po trzecie, powinna przydzielić promień kontemplacji w kierunku głębi, żeby połapać się nieuniknioną nieodzowność ludzkiej śmierci, straszną bezpośredniość Sądu Ostatecznego plus karę piekła negacja logiczna do zniesienia.Po czwarte, powinna wycelować promień kontemplacji ku wysokości, żeby wydedukować niebieską rozradowanie, jej nieocenioną wartość, niewymowną zadowolenie natomiast nieskończoną wieczność.Duszo pobożna, oto jest ów błogosławiony krucyfiks, wyznaczony czterema kierunkami, na którym poprzez ustawiczne rozmyślanie winnaś zawisnąć razem ze swym najsłodszym oblubieńcem Jezusem Chrystusem. Oto jest ów płonący barłóg, zaopatrzony w środku cztery koła, na którym poprzez usilną kontemplację winnaś wkraczać aż do pałacu nieba, w środku cień w ciągu swoim najwierniejszym Przyjacielem.W dziełku Trzy drogocenny, bądź palba miłości, zostawił praktyczne wskazania na rzecz wejścia na drogę kontemplacji.Powiedzmy, jakim sposobem mamy uprawiać się wewnątrz stosunku do ognika mądrości. Należy to czynić w takim porządku:

Śmiech kontemplacji

Słowo rozmyślanie nie jest używane jednolicie w środku literaturze chrześcijańskiej. Może zwać owo samo, co medytacja lub medytacja oraz ma...